Літературно-драматичний гурток

У своїй практиці використовувала різні форми і методи роботи. Для обдарованих дітей 5-8 класів найбільш сучасною, органічною й ефективною формою позакласної та позашкільної роботи є літературно-драматичний гурток.

Вміло поставлена робота допомагає виховати розвинену особистість з високими духовними та фізичними якостями.

Спочатку ставилася чітка мета:

  •   створити необхідні умови для художньо-естетичного розвитку школярів, для їхньої творчої самореалізації і розвитку креативності;

  • розвивати відчуття сценічної правди;

  • виховувати естетичний смак, гуманістичні й загальнолюдські цінності засобами театрального мистецтва.

Завданням було продовжити залучення дітей до процесу пошуку й духовного самовдосконалення.

В обраному (драматичному) жанрі повинна бути глибоко продумана система роботи над репертуаром. Слід підкреслити, що розвитку творчих здібностей вихованців можна досягти тільки в тому випадку, якщо практична робота гуртківців буде тісно пов’язана з літературою, з теорією театрального мистецтва.

 

Спочатку працювали над інформаційними проектами: виникнення театру та його розвиток у різні епохи. Тільки після цього бралися за творчі проекти: самостійне написання сценаріїв для літературних та народних свят, складання сценарію вечора відпочинку.

Велика увага приділялася сценічній мові та основам сценічного руху. Найбільше дітям подобалося, коли переходили до вибору пєси і розподілу ролей. На цьому етапі на першому плані була індивідуальна робота. У процесі роботи актора над роллю (над образом) необхідно з кожним провести індивідуальну консультацію, опрацювати мізансцени.


І, нарешті, настає відповідальний момент — показ вистави глядачам. Насолоду отримують і глядачі, і актори.