Основи  практичного  віршування

 

Під час вивчення поетичних творів  учні відчувають певні труднощі, тому треба памятати про необхідність:

 

     надання їм практичної допомоги в процесі вивчення ліричного твору;

 

     повторне читання поетичного тексту;

 

  поповнення словникового запасу школярів,  розвиток їхнього смаку до вишуканого поетичного слова (словникова робота);

 

    повторення відомого літературознавчого матеріалу та ознайомлення з новим;

 

  вироблення навичок практичного віршування (урізноманітнення занять літературними іграми: ‘‘Буриме’’, ‘‘Слова’’, ‘‘Словниковий запас’’, ‘‘Продовжити  вірш’’ та ін.).

 

Версифікація    давня  назва  віршування  (від  лат. —  роблю  вірш).

 

Потрібно  вивчати  основи  версифікації Це  давня  традиція:  практичним  віршуванням  займалися  вихованці  Києво-Могилянського  колегіуму,  Царськосільського  ліцею,  Гімназії  вищих  наук  у  Ніжині…  Курс  практичного  віршування  пройшли  Пушкін,  Лермонтов,  Тютчев.  В  багатьох  європейських  країнах  ця  традиція  збереглася  і  сьогодні.

 

Практика  віршування  неминуче  підвисить  грамотність  школярів,  їх  мовну  культуру,  тому  що  в  процесі  багаточисленних  маніпуляцій  слово  міцніше  запам'ятовується  у  своїй  лексичній  структурі  й  граматичних  способах  застосування.

 

Треба відрізняти  віршування  від  поезії.

 

Без  глибокого  засвоєння  елементарного  віршування  неможливо  виховати  культурного (в  повному  розумінні  слова)  читача.  А  глибоке  засвоєння  учнями  цього  курсу  не  може  бути  здійснено  без  системи  практичних  завдань,  суттєвим  елементом  яких  повинно  стати  практичне  віршування.

 

На уроках досягти належних результатів з даної теми немає можливості, тому що навчальними програмами не передбачені години. Отже, цим можемо займатися з обдарованими дітьми в позаурочний час (факультативи, гуртки).

 
 

Вивчення  віршування  дозволяє  відповісти  на  три  запитання:

 

 

 

1.   Чим  відрізняється  вірш  від  прози?

 

 2.   Чим  відрізняється  вірш  однієї  мови  (або  доби)  від  вірша  іншої  мови  (чи  доби)?

 

 3.   Чим  відрізняється  вірш  одного  поетичного  твору  від  вірша  іншого?

 

Діти,  що  мають  здібності  до  поетичної  творчості,  після  виконання  вправ  версифікації  непомітно  зможуть  перейти  до  творчих  пошуків  і  знахідок.